Nepřísahá

Hledám varianty 'nepřísahá' [ nepřísahejte (2) nepřísahej (1) nepřísahali (1) nepřísahal (1) nepřísahá (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 23:7... Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se jim neklanějte. Přimkněte...
1. Královská 1:13...ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králinepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj...
Žalmy 24:4...ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostemnepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a...
Matouš 5:34...Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při...
Matouš 5:36... protože to je město toho velikého KráleNepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj...
Jakub 5:12...a soucitný." Především však, bratři mojinepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |