Nepřátelští

Hledám varianty 'nepřátelští' [ nepřátelští (1) nepřátelským (2) nepřátelských (1) nepřátelský (2) nepřátelského (1) nepřátelské (7) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 14:15...asi dvacet mužů na půlakrovém políčkuNepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na...
1. Samuel 14:30...teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlonepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě...
1. Královská 8:46...jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to však potom...
1. Královská 8:48...se, jednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k...
Nehemiáš 5:9...raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými bratry...
Žalmy 42:10...své: Proč jen jsi na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí...
Žalmy 43:2...Bůh posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své...
Žalmy 74:4...ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako...
Žalmy 107:2...vykoupení o tom vyprávějí, že jenepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí,...
Jeremiáš 31:16...námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se tinepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví...
Micheáš 4:10...a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin vykoupínepřátelského sevření. Teď se proti tobě sbírají mnohé...
Římanům 8:7...k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu...
Koloským 1:21...byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle...
Koloským 2:14...obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |