Neotevře

Hledám varianty 'neotevře' [ neotevřu (1) neotevřeš (1) neotevřela (1) neotevřel (4) neotevře (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 39:10... se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tišeneotevřu ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode svoji...
Izaiáš 10:14...zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamávalneotevřel zobák, aby zapípal." Honosí se sekera nad toho,...
Izaiáš 22:22...když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se...
Izaiáš 53:7...nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před...
Ezechiel 16:63...se rozpomeneš a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala,...
Skutky 8:32... jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí...
Skutky 12:14...Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr...
Zjevení 3:7...který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe...

Slova obsahující neotevře: neotevře (2) neotevřel (4) neotevřela (1) neotevřeš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |