Neotřese

Hledám varianty 'neotřese' [ neotřese (5) neotřásl (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Letopisů 16:30... celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se, národům...
Žalmy 46:6... Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání! Národy bouří...
Žalmy 93:1...se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti...
Žalmy 96:10...kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa,...
Žalmy 104:5...Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky  neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem,...
Amos 8:8...na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |