Neokusí

Hledám varianty 'neokusí' [ neokusíš (3) neokusím (5) neokusil (2) neokusí (8) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 6:4...nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka po...
Deuteronomium 20:6...se tam někdo jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v...
Deuteronomium 28:30...dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a...
Soudců 13:14...tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl:  neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani...
2. Královská 7:2...něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři...
2. Královská 7:19...muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k...
Žalmy 141:4...ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ani neokusím jejich lahůdky! spravedlivý třeba i bije,...
Přísloví 6:4...svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče...
Kazatel 8:5...se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázáníneokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše ...
Jonáš 3:7...se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot ani brav  neokusí žádnou potravu; nejedí ani nepijí. Lidé i...
Sofoniáš 1:13...si domy, je však nezabydlí, sázejí vinohradyneokusí však víno z nich." Blízko je ten veliký Hospodinův...
Matouš 26:29...hříchů. Říkám vám, že od této chvíle  neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít...
Marek 14:25...se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že  neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v...
Lukáš 14:24...plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš...
Lukáš 22:16...předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království."...
Lukáš 22:18...jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že  neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království."...
1. Korintským 9:7...bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko?...

Slova obsahující neokusí: neokusí (8) neokusím (5) neokusíš (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |