Neodvracejte

Hledám varianty 'neodvracejte' [ neodvracím (1) neodvrací (1) neodvracela (1) neodvracel (1) neodvracejte (2) neodvracej (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 6:3...se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?"...
1. Samuel 12:20... "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem....
1. Samuel 12:21...od Hospodina, ale služte mu celým srdcemNeodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět...
1. Samuel 20:15...prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřuneodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin ...
2. Letopisů 6:42...oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobrotyNeodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho, kohos...
Job 36:7...jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohýmNeodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby...
Žalmy 119:102... abych se řídil slovem tvým. Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi...
Izaiáš 50:5...Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzelneodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a...
Pláč 3:56...jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když jsem ...
Matouš 5:42... dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |