Neodpovědí

Hledám varianty 'neodpovědí' [ neodpovíte (1) neodpovíš (3) neodpoví (3) neodpovědí (1) neodpověděli (2) neodpověděl (7) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Samuel 14:37...Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové...
1. Samuel 14:41... Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi,...
1. Samuel 28:15...mně bojují a Bůh se ode odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem...
1. Královská 10:3...z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu...
1. Královská 18:21...Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok...
2. Královská 18:36...z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčelNeodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl:...
2. Letopisů 9:2...z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu...
Žalmy 28:1... volám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když...
Přísloví 29:19...Netrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se ...
Izaiáš 36:21... ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeliNeodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl:...
Izaiáš 46:7...svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volajíneodpoví jim, nezachrání je z jejich soužení. Vzpomeňte si...
Jeremiáš 7:27...nebudou poslouchat. I když na budeš volatneodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který...
Micheáš 3:7...všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovým,...
Matouš 15:23... dcera je hrozně posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili...
Matouš 26:62...Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel....
Marek 14:60...všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a nic...
Lukáš 22:68...Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |