Neodpovídal

Hledám varianty 'neodpovídal' [ neodpovídejte (2) neodpovídej (2) neodpovídáš (2) neodpovídali (4) neodpovídala (1) neodpovídal (10) neodpovídá (1) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Samuel 4:20...umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala. Chlapce pojmenovala...
1. Samuel 14:39...syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné...
1. Samuel 28:6... Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze...
2. Královská 4:29...a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova...
2. Královská 18:36...mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův,...
Job 30:20...a popelu jsem podobný. Křičím k tobě, a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi...
Job 32:14...Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi, nemají,...
Přísloví 26:4...je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůlNeodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal...
Izaiáš 36:21...mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášův,...
Izaiáš 50:2...Proč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na volání? Což je ruka krátká k vykoupení?...
Izaiáš 65:12...a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale...
Izaiáš 66:4...na , čeho se strachují! Volal jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale neposlouchali, ale páchali,...
Jeremiáš 7:13...jste neposlouchali. Volal jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a...
Jeremiáš 35:17...k nim, ale neposlouchali, volal jsem na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví...
Matouš 27:12...žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" zeptal...
Matouš 27:14...k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích...
Marek 14:61...na jejich svědectví?" On ale mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš,...
Marek 15:4...z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš ...
Marek 15:5... z čeho všeho obviňují?" Ježíš ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve...
Lukáš 23:9... Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a...
Jan 19:9...do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že...
1. Petr 2:23...a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželineodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu,...

Slova obsahující neodpovídal: neodpovídal (10) neodpovídala (1) neodpovídali (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |