Neodpírej

Hledám varianty 'neodpírej' [ neodpírejte (1) neodpírej (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 15:7... pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdceneodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč...
Jozue 10:6...poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a...
Žalmy 40:12...netajil. Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží...
Přísloví 3:27...tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochráníNeodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé...
Přísloví 30:7...a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádalneodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne...
1. Korintským 7:5...jako mužovo tělo nepatří jemu, ale manželceNeodpírejte se jeden druhému - jedině po vzájemné shodě, že...

Slova obsahující neodpírej: neodpírej (5) neodpírejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |