Neodmítl

Hledám varianty 'neodmítl' [ neodmítnu (1) neodmítni (1) neodmítneš (1) neodmítne (2) neodmítli (2) neodmítl (6) ]. Nalezeno 12 veršù.
Růt 2:20...tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnejNeodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala:...
1. Královská 2:16...bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbuneodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále...
1. Královská 2:17... "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá,"...
1. Královská 2:20... požádat o jednu maličkost," řekla. "snad  neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl král...
1. Královská 20:7...pro ženy a děti i pro stříbro a zlatoneodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu...
2. Letopisů 30:9...milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíteneodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a...
Žalmy 21:3...Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš,...
Žalmy 66:20... modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního...
Izaiáš 41:9...z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebníkneodmítl jsem , ale vyvolil." Neboj se - jsem s tebou,...
Jan 1:20...Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil....
Galatským 4:14...stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnouneodmítli . Přijali jste jako Božího anděla, jako...
Židům 12:25... která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti,...

Slova obsahující neodmítl: neodmítl (6) neodmítli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |