Neodepře

Hledám varianty 'neodepře' [ neodepřel (3) neodepře (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 23:6...v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou."...
Genesis 39:9...rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak...
2. Samuel 13:13... Prosím, promluv raději s králem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnil...
Nehemiáš 9:20...jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili....
Kazatel 2:10...byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno to...

Slova obsahující neodepře: neodepře (2) neodepřel (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |