Neodejdu

Hledám varianty 'neodejdu' [ neodejdu (2) neodejdete (4) neodejde (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 3:21...lidu tak příznivě, že půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i...
Exodus 21:7...Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní...
Deuteronomium 15:16... Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je...
Izaiáš 54:10...kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin...
Matouš 10:11...tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu...
Marek 6:10...do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali,...
Jan 16:7...ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |