Neodcházel

Hledám varianty 'neodcházel' [ neodchází (1) neodcházel (2) neodcházejte (1) neodcházej (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 33:11...jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi:...
Leviticus 10:7...budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli...
Soudců 6:18... "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš tyNeodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem,...
Růt 2:8..."Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné poleNeodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde...
Lukáš 4:42...přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží...
1. Korintským 7:10...své, ale Pánovo přikázání: Manželka od muže neodchází. Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |