Neobrátilo

Hledám varianty 'neobrátilo' [ neobrátíte (1) neobrátilo (1) neobrátili (5) neobrátil (1) neobrátí (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 11:2...a oni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a...
Žalmy 7:13... Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří,...
Izaiáš 6:10... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopilineobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na...
Matouš 13:15... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopilineobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim...
Matouš 18:3...doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského...
Marek 4:12...a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to...
Jan 12:40... aby očima neuviděli a srdcem nepochopilineobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš,...
Skutky 28:27... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopilineobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte,...
1. Korintským 1:20...učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |