Neobořil

Hledám varianty 'neobořil' [ neobořil ]. Nalezeny 2 verše.
Exodus 19:22...Hospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl...
Exodus 19:24...proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na  neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |