Neobřezanci

Hledám varianty 'neobřezanci' [ neobřezanci ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 31:4...svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal,...
1. Letopisů 10:4...svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal,...
Ezechiel 31:18...Stejně jako ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je...
Ezechiel 32:25...jeho horda hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi...
Ezechiel 32:26...horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi...
Ezechiel 32:28...těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králi...
Ezechiel 32:29...byli uloženi k mečem pobitým. I oni ležíneobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam všichni...
Efeským 2:11...k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista, oddělení od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |