Neobětoval

Hledám varianty 'neobětoval' [ neobětujte (1) neobětuj (3) neobětovaly (1) neobětoval (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 23:18...pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým PánemNeobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku ...
Exodus 34:25...za rok ukázal před Hospodinem, svým BohemNeobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka...
Deuteronomium 12:13...žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by...
Deuteronomium 17:1...sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí!  Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by...
2. Královská 17:35...cizí bohy, neklaňte se jim, neslužte jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta...
Skutky 14:18..." A těmi slovy taktak upokojili davy, aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a...

Slova obsahující neobětoval: neobětoval (1) neobětovaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |