Neočistí

Hledám varianty 'neočistí' [ neočistili (2) neočistil (1) neočistí (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Leviticus 22:4...výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo ...
Numeri 19:13...nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověkaneočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk...
Numeri 19:20... a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistýneočistil se, takový bude vyobcován ze shromáždění, neboť...
Jozue 22:17...ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A...
2. Letopisů 30:18...z Efraima, Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |