Nenosí

Hledám varianty 'nenosí' [ nenosíte (1) nenosil (1) nenosí (2) nenos (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 19:17...život svého bližního. jsem HospodinNenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního...
Leviticus 19:19...dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semeneNenos roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s...
2. Letopisů 35:3...izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých ramenou, a tak se věnujte službě...
Izaiáš 63:19...nevládneš věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před...
Ezechiel 44:18...mít lněné turbany a kolem beder lněné spodky.  nenosí nic, v čem by se potili. Kdykoli budou vycházet na...
Lukáš 8:27...toho města, který byl dlouho posedlý démonyNenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách....

Slova obsahující nenosí: nenosí (2) nenosíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |