Nenesli

Hledám varianty 'nenesli' [ neponesou (2) neponese (2) nenesu (1) nenesou (1) nenesli (1) nenesla (1) nenesl (1) neneseš (1) nenese (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 28:43...k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona...
Numeri 12:14...odpověděl: "Kdyby otec plivl do tvářenenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní...
Deuteronomium 20:20...Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací...
1. Královská 1:43... Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David,...
1. Letopisů 15:13... náš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží."...
Ezechiel 18:19...lidem špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a...
Ezechiel 18:20...bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy....
Nahum 1:14..." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím...
Sofoniáš 3:18...slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí, abys  nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo...
Matouš 3:10...napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, ...
Matouš 7:19...nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak...
Lukáš 3:9...stromů dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co...
Jan 15:2...můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí,...
Římanům 11:18...nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |