Nenapadlo

Hledám varianty 'nenapadlo' [ nenapadne (2) nenapadlo (1) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Samuel 12:23...rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit...
Jeremiáš 5:24...odbojné a zpupné; odvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On...
Nahum 2:1...svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby své.  nenapadne ten zločinec - je bezezbytku vyhlazen! na tebe...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |