Nemocné

Hledám pøesnì 'nemocné'. Nalezeno 16 veršù. Další varianty: nemocným (1) nemocných (6) nemocný (22) nemocnou (1) nemocní (4) nemocného (6) nemocné (16) nemocná (2) nemocen (2)
Ezechiel 34:4...ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujetenemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte...
Matouš 4:24...i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé,...
Matouš 8:16...démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:...
Matouš 10:8...a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte,...
Matouš 14:14... byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle...
Matouš 14:35...posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho...
Marek 1:32... Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke...
Marek 6:55...celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do...
Marek 6:56...vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň...
Marek 16:18... nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil,...
Lukáš 4:40...vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce...
Lukáš 9:2...poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani...
Lukáš 10:9... jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když...
Skutky 5:15...a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby...
Skutky 5:16...měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli...
Skutky 19:12...dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli....

Slova obsahující nemocné: nemocné (16) nemocného (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |