Nemoci

Hledám varianty 'nemoci' [ nemocí (3) nemoci (13) nemoc (11) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 15:26...jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem...
Exodus 23:25...tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo...
Deuteronomium 7:15...tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi...
Deuteronomium 28:59...- mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses...
Deuteronomium 28:61... postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto...
1. Královská 8:37...bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu...
2. Letopisů 6:28...bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu...
2. Letopisů 16:12...králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však...
2. Letopisů 21:19...dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli  nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných bolestech....
Žalmy 41:4...ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem:...
Žalmy 103:3...tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v propasti, on korunuje...
Přísloví 18:14...k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce...
Izaiáš 38:9...judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá...
Izaiáš 39:1...Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal...
Matouš 4:23...evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i...
Matouš 8:17...slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí,...
Matouš 9:35...evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut...
Matouš 10:1...duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů:...
Lukáš 5:15... aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se...
Lukáš 8:2...ženy, které byly uzdraveny od zlých duchůnemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,...
Lukáš 9:1...sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat...
Lukáš 13:11... byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat....
Lukáš 13:12...ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned...
Jan 11:4... je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl...
Skutky 19:12...dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemoc; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli....
Filipským 2:26...všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním...
1. Timoteus 5:23...vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |