Nemoc

Hledám varianty 'nemoc' [ nemocí (3) nemoci (13) nemoc (11) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 15:26...jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem...
Exodus 23:25...tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo...
Deuteronomium 7:15...tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi...
Deuteronomium 28:59...- mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses...
Deuteronomium 28:61... postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto...
1. Královská 8:37...bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu...
2. Letopisů 6:28...bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu...
2. Letopisů 16:12...králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však...
2. Letopisů 21:19...dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli  nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v hrozných bolestech....
Žalmy 41:4...ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem:...
Žalmy 103:3...tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje od smrti v propasti, on korunuje...
Přísloví 18:14...k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce...
Izaiáš 38:9...judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá...
Izaiáš 39:1...Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal...
Matouš 4:23...evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i...
Matouš 8:17...slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí,...
Matouš 9:35...evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut...
Matouš 10:1...duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů:...
Lukáš 5:15... aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se...
Lukáš 8:2...ženy, které byly uzdraveny od zlých duchůnemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,...
Lukáš 9:1...sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat...
Lukáš 13:11... byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat....
Lukáš 13:12...ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned...
Jan 11:4... je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl...
Skutky 19:12...dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemoc; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli....
Filipským 2:26...všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním...
1. Timoteus 5:23...vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou...

Slova obsahující nemoc: nemoc (11) nemocen (2) nemoci (13) nemocí (3) nemocná (2) nemocné (16) nemocného (6) nemocní (4) nemocnou (1) nemocný (22) nemocných (6) nemocným (1) onemocněl (11) onemocněla (1) onemocnělo (1) onemocníš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |