Nemožné

Hledám varianty 'nemožné' [ nemožné (15) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 18:14...když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a...
2. Samuel 13:2...z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele...
Žalmy 105:34...roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylkynemožné bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi všechny...
Jeremiáš 32:17...paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale...
Daniel 2:11...věštce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů,...
Zachariáš 8:6...se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i pro ? praví Hospodin...
Matouš 17:20...odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim...
Matouš 19:26...se. Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval...
Marek 10:27...Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno." "Podívej...
Lukáš 1:37...syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi...
Lukáš 18:27...ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval...
Římanům 8:3...a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby...
Židům 6:6...moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe...
Židům 6:18... a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |