Nemluvňaty

Hledám varianty 'nemluvňaty' [ nemluvně (5) nemluvňaty (3) nemluvňatům (2) nemluvňata (8) nemluvňat (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 11:12... že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou...
1. Samuel 15:3...proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, dětinemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!" Saul tedy...
1. Samuel 22:19...Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, dětinemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše pobil mečem. Jeden ze...
2. Královská 8:12... Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješnemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj...
2. Letopisů 20:13... ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed...
2. Letopisů 31:18...seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželkynemluvňata, syny i dcery, celé to množství. Ti všichni se...
Ester 3:13...s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženynemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v...
Job 3:16...Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí...
Žalmy 8:3...jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojencůnemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého...
Izaiáš 11:8...společně a lev bude žrát slámu jako dobytčeNemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do...
Izaiáš 13:16...proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy...
Izaiáš 49:15...na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však...
Matouš 11:25...skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo...
Lukáš 10:21...skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno...
Lukáš 18:15...ponižuje, bude povýšen." Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci,...
1. Korintským 3:1...jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jakonemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným...
1. Korintským 14:20...jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno:...
Efeským 4:14...Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení,...
Židům 5:13... protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |