Nemilované

Hledám varianty 'nemilované' [ nemilovanou (1) nemilované (3) nemilovaná (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 29:31...dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná....
Genesis 29:33...porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno...
Deuteronomium 21:15...mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem  nemilované, otec pak nesmí ve své závěti majetkově...
Deuteronomium 21:16...upřednostnit syna milované namísto syna nemilované. přizná prvorozenství synu nemilované a ...
Deuteronomium 21:17...syna nemilované. přizná prvorozenství synu  nemilované a mu dvojnásobný díl z celého dědictví....
Ozeáš 1:6...Ozeášovi řekl: "Dej jméno Lo-ruchamaNemilovaná. se totiž nad domem Izraele nesmiluji;...
Římanům 9:25...stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid nazvu lidem svýmnemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |