Nemění

Hledám varianty 'nemění' [ neměním (1) nemění (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 15:4...zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil, kdo...
Žalmy 55:20... který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj...
Jeremiáš 48:11... A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj...
Malachiáš 3:6...mnou, praví Hospodin zástupů. Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. ...

Slova obsahující nemění: nemění (3) neměním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |