Neleká

Hledám varianty 'neleká' [ nelekejte (7) nelekej (3) nelekali (1) neleká (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 1:17...malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro...
Deuteronomium 31:6...dal. Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás...
1. Samuel 17:32...si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude...
2. Letopisů 20:15... Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží....
2. Letopisů 20:17...vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a...
2. Letopisů 32:7...je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani spousty, která táhne s ním...
Job 33:7...před Bohem, i jsem přece z hlíny uhnětenNelekej se tedy a neměj strach, nebudu na tebe silně...
Žalmy 27:3...se proti mně vojsko utáboří, srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu...
Přísloví 30:30...nádherně: lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný král...
Izaiáš 8:12...zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojtenelekejte se. Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před...
Jeremiáš 36:24...jeho dvořané slyšeli všechna ta slova, vůbec se nelekali, natož aby si roztrhli roucha. Ani když Elnatan,...
Ezechiel 2:6...a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slovnelekej se jejich pohledů - vždyť je to banda vzbouřenců....
Ezechiel 3:9...než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí,"...
Marek 16:6...rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |