Nelžu

Hledám pøesnì 'nelžu'. Nalezeny 3 verše. Další varianty: nelžu (3) nelži (6) nelžete (2) nelže (1) nelhal (1)
Římanům 9:1...Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristunelžu; i svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci...
2. Korintským 11:31...Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem byl v Damašku, místodržitel pověřený...
1. Timoteus 2:7...byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdunelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |