Neklesne

Hledám varianty 'neklesne' [ neklesnou (1) neklesne (2) neklesly (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 33:24...nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy neklesne, nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak...
Žalmy 17:5... kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho...
Izaiáš 5:27...hned rychle přispěchá! Nikdo z nich se neunavíneklesne, nikdo si nezdřímne ani neusne, neuvolní se jim...
Jeremiáš 31:9...potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |