Nejváženější

Hledám varianty 'nejváženější' [ nejváženější (2) ]. Nalezeny 2 verše.
Genesis 34:19...toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně...
Ester 10:3...byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |