Nejukrutnější

Hledám varianty 'nejukrutnější' [ nejukrutnějších (1) nejukrutnější (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Ezechiel 28:7...jak jsi božský, hle - přivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé...
Ezechiel 30:11...skoncuji s egyptskými hordami. On a jeho vojskonejukrutnější z pohanů, budou posláni vyplenit zemi. Vytasí...
Ezechiel 31:12...špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a nechali ho být....
Ezechiel 32:12...Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinůnejukrutnějších ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta...

Slova obsahující nejukrutnější: nejukrutnější (3) nejukrutnějších (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |