Nejpustější

Hledám varianty 'nejpustější' [ nejpustější ]. Nalezeny 4 verše.
Ezechiel 29:12...tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její města budou...
Ezechiel 30:7...koseni, praví Panovník Hospodin! Egypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města budou...
Ezechiel 33:28...a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zemnejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí....
Ezechiel 33:29... že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zemnejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |