Nejprve

Hledám varianty 'nejprve' [ nejprve ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 5:8...oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu...
Numeri 10:14...podle Hospodinova rozkazu vydaného MojžíšemNejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v...
Deuteronomium 20:10...oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobývalnejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a...
1. Královská 20:17...se svými dvaatřiceti královskými spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad...
1. Letopisů 9:2...nevěrnost pak byli vystěhováni do BabylonuNejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové...
Jeremiáš 16:18...neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hříchNejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za...
Jeremiáš 50:17...Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lviNejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti...
Zachariáš 12:7...na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva...
Matouš 5:24...tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat...
Matouš 6:33...Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám...
Matouš 10:2...neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolůNejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub...
Židům 7:27... Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť...
Židům 10:8...mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |