Nejmladší

Hledám varianty 'nejmladší' [ nejmladšího (8) nejmladší (12) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 9:24...Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je...
Genesis 42:13...nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zeminejmladší je právě doma s naším otcem a jeden - ten není...
Genesis 42:15...živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra...
Genesis 42:20...zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S...
Genesis 42:32...bratrů, synů našeho otce. Jeden nenínejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.'...
Genesis 42:34...hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové,...
Genesis 43:29... syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl:...
Genesis 43:33...seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal...
Genesis 44:2...pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil...
Genesis 44:12...prohledávat, počínaje od nejstaršího a končenejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! V...
Genesis 44:23...svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme...
Genesis 44:26...‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude,...
Jozue 6:26...Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a...
Soudců 9:5...nevlastních bratrů, synů Jerub-baalovýchNejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se...
1. Samuel 16:11..."To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro...
1. Samuel 17:14...Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se...
1. Královská 16:34...cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl...
2. Letopisů 21:17...jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil...
2. Letopisů 22:1...si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v...

Slova obsahující nejmladší: nejmladší (12) nejmladšího (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |