Nejhorší

Hledám varianty 'nejhorší' [ nejhoršími (1) nejhorším (1) nejhorší (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 28:35...uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k...
2. Samuel 15:14...rychle, jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhorší a město vybije mečem." "Jsme ti k službám,"...
Přísloví 5:14...sluchu nedopřál! Jak rychle jsem se octlnejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu...
Kazatel 9:3...skládá přísahu i ten, kdo se bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká...
Jeremiáš 2:33...to let? Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví...
Ezechiel 7:21... Cizincům to vydám za kořist, to uloupí nejhorší lotři na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od...
Ezechiel 7:24...popravy a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou...
1. Korintským 4:13... Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych vás zahanbil, ale...
1. Timoteus 1:15...na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus...
1. Timoteus 1:16...nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm,...

Slova obsahující nejhorší: nejhorší (8) nejhorším (1) nejhoršími (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |