Nejdražší

Hledám varianty 'nejdražší' [ nejdražšímu (1) nejdražším (2) nejdražšího (1) nejdražší (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 83:4...lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se...
Žalmy 119:162...výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale...
Přísloví 20:15...si pochvaluje. Někdo zlato a perel hromadynejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomu, kdo...
Zjevení 18:12... všechno zboží ze slonoviny a všechno zbožínejdražšího dřeva, mědi, železa i mramoru; skořici a vonné...
Zjevení 21:11...z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako...

Slova obsahující nejdražší: nejdražší (1) nejdražšího (1) nejdražším (2) nejdražšímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |