Nejbližší

Hledám varianty 'nejbližší' [ nejbližšímu (2) nejbližšími (1) nejbližších (1) nejbližšího (1) nejbližší (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 12:4...byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob...
Leviticus 21:2...kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce,...
Leviticus 25:25...prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra....
Numeri 27:11...jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží." A to...
Růt 4:4...je nevykoupíš, vyjádři se, to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a jsem hned po tobě." A on řekl:...
1. Letopisů 18:17...a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král...
Job 16:7...jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i  nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, ...
Žalmy 119:24...Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem prosím...
Žalmy 148:14...věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou...

Slova obsahující nejbližší: nejbližší (4) nejbližšího (1) nejbližších (1) nejbližšími (1) nejbližšímu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |