Nehyne

Hledám varianty 'nehyne' [ nehyne (2) ]. Nalezeny 2 verše.
Izaiáš 66:24... kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze!...
Marek 9:48...s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň nehasne'. Každý totiž bude solen ohněm...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |