Nehodlám

Hledám varianty 'nehodlám' [ nehodláme (1) nehodlám (2) nehodlal (3) nehodlá (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 24:10...Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínalNehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a...
Soudců 19:10...se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem...
2. Královská 24:4... byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co všechno...
Job 9:13...‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak...
Skutky 18:15... vyřešte si to sami. takové věci soudit nehodlám!" A s tím je vyhnal ze soudní síně...
2. Korintským 10:13... srovnávají se sami se sebou! My se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích...
2. Korintským 12:5...se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl...

Slova obsahující nehodlám: nehodlám (2) nehodláme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |