Neduhů

Hledám varianty 'neduhů' [ neduhy (5) neduhů (2) neduh (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 29:21... pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem...
Matouš 4:23...o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii,...
Matouš 4:24...němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a...
Matouš 8:17... Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je...
Matouš 9:35...o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim,...
Matouš 10:1...vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon...
Marek 1:34...a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit...
Lukáš 4:40...je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na...
Lukáš 6:18... aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli...
Lukáš 7:21...(který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak)...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |