Nedovedete

Hledám varianty 'nedovedete' [ nedovedli (1) nedovedl (2) nedovedete (1) nedovede (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 16:14...žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedal....
Numeri 20:12...a neprokázali před syny Izraele mou svatostnedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To...
Deuteronomium 17:8...městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. půjde o vraždu, spor či napadení,...
Růt 3:18... "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně....
Jeremiáš 14:9...chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás!...
Daniel 5:8...Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále...
Matouš 12:20...třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nedovede spravedlnost k vítězství. A v jeho jménu bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |