Nedoufal

Hledám varianty 'nedoufal' [ nedoufejte (1) nedoufali (1) nedoufal (1) nedoufá (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 48:11...a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že...
Žalmy 62:11...ukážou než pouhé nic! Nespoléhejte na bezprávínedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v...
Žalmy 78:22...vykypěl hněvem na Izrael. Ačkoli Bohu nevěřilinedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůry,...
Micheáš 5:6... jak déšť padající na trávu, jenž ve smrtelníka nedoufá a nezávisí na člověku. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba...
Sofoniáš 3:2...a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučitnedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce přiblížit....

Slova obsahující nedoufal: nedoufal (1) nedoufali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |