Nedostatku

Hledám varianty 'nedostatku' [ nedostatku (5) nedostatkem (1) nedostatek (10) nedostatcích (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 16:18...hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu....
Deuteronomium 8:9...jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor...
Deuteronomium 28:48... a to v hladu a žízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud ...
Deuteronomium 28:57... i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou...
Jeremiáš 44:18...Královně nebes a přinášet úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly:...
Ezechiel 4:17...a pít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou zděšeni a...
Amos 4:6...co do úst neměli; ve všech vašich vesnicích byl nedostatek potravy. A přesto jste se ke mně nevrátili,...
Marek 12:44...ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí." Cestou z...
Lukáš 21:4...ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své živobytí." Někteří...
1. Korintským 1:7...je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho...
2. Korintským 6:4...služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženíchnedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve...
2. Korintským 8:14... V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš...
2. Korintským 8:15...hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně...
Filipským 4:11...příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností...
Filipským 4:12...zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbyteknedostatek. Všechno mohu v Kristu, který posiluje...
1. Tesalonickým 4:12...nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |