Nedosáhli

Hledám varianty 'nedosáhli' [ nedosáhnou (1) nedosáhne (3) nedosáhli (1) nedosáhl (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 32:6...věrný, dokud je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před...
Přísloví 24:7...množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále...
Přísloví 28:13...se schovává. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti. Blaze...
Izaiáš 65:20...ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet...
Římanům 9:31...měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale...
Židům 11:39...díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |