Nedopustil

Hledám pøesnì 'nedopustil'. Nalezeno 5 veršù. Další varianty: nedopustíte (1) nedopustím (6) nedopustili (1) nedopustil (5) nedopustí (1) nedopusť (2)
1. Samuel 3:19...zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s nímnedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od...
Izaiáš 53:9... octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest....
Daniel 6:5...spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela...
Amos 3:6...Když se ve městě stane neštěstí, copak to nedopustil Hospodin? Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic,...
1. Petr 2:22... abyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho...

Slova obsahující nedopustil: nedopustil (5) nedopustili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |