Nedopustím

Hledám pøesnì 'nedopustím'. Nalezeno 6 veršù. Další varianty: nedopustíte (1) nedopustím (6) nedopustili (1) nedopustil (5) nedopustí (1) nedopusť (2)
Exodus 15:26...zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt -...
2. Královská 21:8... který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal...
2. Letopisů 33:8... jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal...
Jeremiáš 25:6...se jim; nepopouzejte svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste ale neposlouchali, praví...
Ezechiel 36:29...zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím jeNedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i...
Ezechiel 39:7...lidu Izraele zjevím své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |