Nedopouštějí

Hledám varianty 'nedopouštějí' [ nedopouští (1) nedopouštějte (2) nedopouštějí (1) nedopouštěj (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Leviticus 18:26... Vy však zachovávejte pravidla a zákonynedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host...
Leviticus 19:35...v Egyptě! jsem Hospodin, váš BůhNedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či...
Deuteronomium 9:26...se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můjnedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi...
Deuteronomium 18:14...a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůhnedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů...
Žalmy 119:3...jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |