Nedopatření

Hledám varianty 'nedopatření' [ nedopatřením (4) nedopatření (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Leviticus 22:14... Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a...
Numeri 15:24... učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka...
Numeri 15:25...obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou...
Numeri 15:28... Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za...
Jozue 20:3...Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště...

Slova obsahující nedopatření: nedopatření (2) nedopatřením (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |